SKUPINA PV

Sporočila za medije

09.04.2015

Lastniška struktura Premogovnika Velenje; spremembe deležev

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS št. 67/2007 s spremembami - ZTFI) objavljamo informacijo, da je Radenska, d. d. dne 17. 3. 2015 prodala 193.237 delnic izdajatelja Premogovnik Velenje z oznako RLVG, kar predstavlja 7,09 odstotka glasovalnih pravic, in da je istega dne Pivovarna Laško, d. d. od omenjene družbe pridobila 193.237 delnic z oznako RLVG, in od 17. 3. 2015 razpolaga s 193.237 delnicami RLVG, kar predstavlja 7,09 odstotni delež v Premogovniku Velenje.
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas