SKUPINA PV

Sporočila za medije

04.06.2014

Konstitutivna seja Nadzornega sveta PV

Na konstitutivni seji Nadzornega sveta Premogovnika Velenje, ki je potekala v sejni sobi upravne stavbe podjetja v torek, 3. junija 2014, je bil za predsednika nadzornega sveta imenovan Jože Kaligaro, za njegovega namestnika mag. Klemen Potisek in za predstavnika zaposlenih v Premogovniku Velenje Bojan Brcar. Vsi trije člani so v nadzorni svet imenovani za štiriletno mandatno obdobje, mandat jim začne teči s 4. 6. 2014.

Nadzorni svet se je na omenjeni seji seznanil tudi z likvidnostno situacijo Premogovnika Velenje in Skupine PV ter načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja celotne Skupine Premogovnik Velenje.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas