SKUPINA PV

Sporočila za medije

01.08.2013

Dopolnitev dnevnega reda Skupščine

V skladu z 296/4 čl. ZGD-1 objavljamo predlog za dopolnitev dnevnega reda z utemeljitvijo za 20. redno sejo Skupščine Premogovnika Velenje, ki bo v četrtek, 29. avgusta 2013, ob 12. uri na sedežu družbe. V skladu s sklicem objavljamo tudi gradivo.


Sklic seje Skupščine:  http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1238

Priloga: (154 KB)
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas