SKUPINA PV

Sporočila za medije

05.04.2013

Tudi velenjski rudarji »Posodili svojo nogo«

Ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o nevarnosti min in pozivu k solidarnosti z minskimi žrtvami, so se globalni akciji »Posodi svojo nogo – Zavihaj hlačnico« 4. aprila simbolično pridružili tudi rudarji Premogovnika Velenje.

Kampanja Posodi svojo nogo ozavešča ljudi po vsem svetu o žalostni resničnosti, ki jo povzročajo mine. Te so poceni orožje, ki najpogosteje prizadenejo revnejša področja sveta, in predstavljajo veliko nevarnost nedolžnemu civilnemu prebivalstvu še leta po končanih konfliktih. Več tisoč oseb letno umre zaradi min, še več pa je tistih, ki jih mine ranijo in pohabijo, a jim kakovostna obravnava, rehabilitacija in reintegracija v družbo pogosto ni dostopna in ostajajo težko zaznamovani za celo življenje. Letošnja kampanja si prizadeva, da bi se tudi žrtvam min povsod po svetu zagotovilo enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladno z mednarodno konvencijo o pravicah invalidnih oseb (CRPD).

Za Slovenijo je letošnje leto na področju boja proti minam še posebej pomembno, saj naša država vse leto predseduje Ottawski konvenciji, ki je prav leta 1997 prepovedala uporabo, skladiščenje, proizvajanje in prodajo protipehotnih min.

   
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas