SKUPINA PV

Sporočila za medije

20.11.2008

50 let Šolskega centra Velenje

V četrtek, 20. novembra, ob 18. uri bodo v Domu kulture dijaki, študentje, profesorji in drugi zaposleni ter gostje proslavili 50. obletnico delovanja Šolskega centra Velenje.
50 let se v velenjski šolski center stekajo poti številnih dijakov, od leta 1996 tudi študentov in drugih udeležencev izobraževanja na eni strani. Na drugi strani pa to vzgojno-izobraževalno ustanovo gradijo življenjske zgodbe številnih predanih, inovativnih, srčnih profesorjev, učiteljev, mojstrov...

Tako prvi kot drugi so leto za letom sestavljali barviti mozaik ŠCV, ki se bo na slovesni prireditvi predstavil pod geslom mavrica znanja. Vsaka barva - vsaka šola je dragocena, ker skupaj z drugimi predstavlja tisti pravi del 50-letne Zgodbe o zmagovalcih.

O tej zgodbi in šolskem centru kot stičišču, križišču in poligonu za pridobivanje izobrazbe in uporabnih znanj v uvodnem delu Zbornika ob 50-letnici ŠCV razmišlja direktor ŠCV Ivan Kotnik.

Center se predstavi

Šolski center Velenje je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga danes sestavljajo:
Poklicna in tehniška rudarska šola (PTRŠ), Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti (PTŠSD), Poklicna in tehniška strojna šola (PTSŠ), Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola (PTERŠ), Splošna in strokovna gimnazija (SSG), Višja strokovna šola (VSŠ), Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) in Skupne strokovne službe.

V šolskem in študijskem letu 2008/09 poteka izobraževanje v 29 srednješolskih in 6 višješolskih strokovnih programih. V njih se izobražuje 2001 dijak, 690 študentov ter 1600 odraslih oziroma drugih udeležencev izobraževanja. Dijaki prihajajo iz 42 slovenskih občin, študenti pa iz 70. V ŠCV je 265 redno zaposlenih in 109 zunanjih sodelavcev. Vzgojno-izobraževalno delo opravljajo 3 doktorji znanosti, 13 magistrov ter 170 učiteljev z univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo.
Pouk in predavanja potekajo v treh šolskih zgradbah na Trgu mladosti, v treh novih zgradbah na Koroški cesti (v MIC) in na šestih dodatnih lokacijah – v Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega, AZ Ljudski univerzi, OŠ Gustava Šiliha, Vili Rožle, Knjižnici ŠCV in Rdeči dvorani.

ŠCV ima dobrih 24.000 m2 funkcionalnih površin, 131 učilnic, od tega 70 specializiranih, 14 računalniških in 4 multimedijske učilnice in športno dvorano s 600 sedeži. V centru je več kot 1000 računalnikov, ki so povezani v omrežje internet, in v knjižnici je 50.000 knjižnih enot.

V ŠCV so ponosni na dobro opremljene učilnice, lastne dosežke pri razvoju, izdelavi in prenosu moderne učne tehnologije v izobraževanje, uporabo računalniško podprtega informacijskega sistema, komunikacijske tehnologije, razvoj energetskega inženiringa... Prav tako so ponosni na dosežene rezultate dijakov, študentov in odraslih tako na izobraževalnem kot tudi na izven šolskih področjih.

Povezovanje, sodelovanje

Poleg osnovne dejavnosti je v ŠCV dobro razvito sodelovanje z domačimi in s tujimi partnerji, ki so ga začeli že leta 1973. Kot nosilci projektov in projektni partnerji sodelujejo v različnih projektih EU že od leta 1997. Doslej so uspešno izpeljali več kot 80 domačih in mednarodnih projektov na področju izmenjave dijakov, pilotnih in razvojnih projektov, funkcionalnih usposabljanj za potrebe različnih naročnikov, poklicne orientacije in sodelovanja z državami Z Balkana kot članicami EU.
Prepoznavni so po zelo dobrem sodelovanju z delodajalci – sodelujejo s 350 podjetji, zavodi, zasebnik- in po blagovni znamki, ki jo sistematično razvijajo že skoraj 20 let...

Dobro so poskrbeli za dijaško prehrano in z veseljem ugotavljajo, da je odstotek dijakov, ki se v dopoldanskem času redno prehranjujejo, večji od pričakovanega. 95 odstotkov dijakov redno zaužije topli obrok.

V letu 2008 so izdali kar 3 zbornike: spomladi Zbornik ob 25-letnici gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, oktobra Zbornik ob 40-letnici srednješolskega zborovskega petja in 20-letnici Mladinskega mešanega pevskega zbora ŠCV, ter novembra Zbornik ob 50-letnici ŠCV, ki predstavlja razvoj in dogodke zadnjih desetih let.

Tri šole ŠCV, Poklicna in tehniška rudarska šola, Poklicna in tehniška strojna šola ter Poklicna in tehniška elektro in računalniška šola) so ob letošnjem občinskem prazniku  prejele najvišje občinsko priznanje – Grb Mestne občine Velenje za uspešno 50-letno vzgojno-izobraževalno delo.

Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas