Predstavitev NOP II (Premogovnik Velenje, tehnične službe)

predstavitev v slovenščini presentation in English

 

Jašek junij 2011 marec 2011 februar 2012 9. maj 2012 slovenska predstavitev english presentation Prostorska fotografija :: Surround Photography Prostorska fotografija :: surround Photography naprenjalni oder 250 m