SKUPINA PV

Jašek NOP II

Virtualna predstavitev jaška NOP II

Novice

19.08.2014 Sklic 22. seje Skupščine delničarjev Premogovnika Velenje, d. d.
Na podlagi 185. člena ZGD-1 družba Premogovnik Velenje, d. d., Partizanska cesta 78, Velenje, objavlja naslednje: Uprava družbe obvešča javnost, da je na spletni strani AJPES dne 25. 4. 2014 objavljen sklic 21. seje Skupščine delničarjev Premogov...
05.08.2014 Član Uprave za področje prestrukturiranja
Skladno s statutom družbe, ki predvideva do tri člane uprave, je Nadzorni svet Premogovnika Velenje z 28. 7. 2014 imenoval za člana uprave Borisa Štefančiča, ki je v družbi zadolžen za področje prestrukturiranja.Pred nastopom te funkcije je zaseda...
31.07.2014 Obvestilo delničarjem
Uprava družbe sporoča, da je Nadzornemu svetu družbe predložila v obravnavo revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Revizija je bila opravljena skladno z revizijskimi standardi in izdano je bilo mnenje na revidirane računovodske iz...
25.07.2014 Obvestilo za uporabnike poti ob velenjskih jezerih
Uporabnike sprehajalno-kolesarskih poti ob jezerih ponovno obveščamo, da je zaradi posedanja terena, ki je posledica odkopavanja premoga, še vedno zaprta pot ob severozahodni obali Velenjskega jezera. Na omenjenem območju so poti zaprte z varoval...
Premogovnik Velenje d.d, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas