SKUPINA PV

Jašek NOP II

Virtualna predstavitev jaška NOP II

Novice

31.07.2014 Obvestilo delničarjem
Uprava družbe sporoča, da je Nadzornemu svetu družbe predložila v obravnavo revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Revizija je bila opravljena skladno z revizijskimi standardi in izdano je bilo mnenje na revidirane računovodske iz...
25.07.2014 Obvestilo za uporabnike poti ob velenjskih jezerih
Uporabnike sprehajalno-kolesarskih poti ob jezerih ponovno obveščamo, da je zaradi posedanja terena, ki je posledica odkopavanja premoga, še vedno zaprta pot ob severozahodni obali Velenjskega jezera. Na omenjenem območju so poti zaprte z varoval...
17.07.2014 Podpisan aneks med Premogovnikom Velenje, Holdingom Slovenske Elektrarne in Termoelektrarno Šoštanj
Generalni direktor HSE Blaž Košorok, predsednik Uprave Premogovnika Velenje (PV) Ivan Pohorec in direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Peter Dermol so v četrtek, 17. julija 2014, podpisali aneks št. 2 k tripartitni pogodbi o nakupu premoga, zakup...
17.07.2014 Prva mednarodna izmenjava stanovalcev domov za starejše
Stanovalka Centra starejših Zimzelen v Topolšici Jožica Kučera se v torek, 22. julija 2014, odpravlja na počitnice. Ne kakršnekoli. Za teden dni se bo naselila v domu za starejše v kraju Mataro ob španski sredozemski obali, v Zimzelenu pa se bo na...
Premogovnik Velenje d.d, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas