SKUPINA PV

Jašek NOP II

Virtualna predstavitev jaška NOP II

Novice

02.09.2014 Praznovanje 54. Skoka čez kožo
V soboto, 20. septembra 2014, ob 17. uri bo na Mestnem stadionu Velenje potekalo praznovanje 54. Skoka čez kožo: • podelitev priznanj vsem letošnjim delovnim jubilantom in jubilantom Jamske reševalne čete ob 10. uri v Glasbeni šoli Frana Kor...
19.08.2014 Sklic 22. seje Skupščine delničarjev Premogovnika Velenje, d. d.
Na podlagi 185. člena ZGD-1 družba Premogovnik Velenje, d. d., Partizanska cesta 78, Velenje, objavlja naslednje: Uprava družbe obvešča javnost, da je na spletni strani AJPES dne 25. 4. 2014 objavljen sklic 21. seje Skupščine delničarjev Premogov...
05.08.2014 Član Uprave za področje prestrukturiranja
Skladno s statutom družbe, ki predvideva do tri člane uprave, je Nadzorni svet Premogovnika Velenje z 28. 7. 2014 imenoval za člana uprave Borisa Štefančiča, ki je v družbi zadolžen za področje prestrukturiranja.Pred nastopom te funkcije je zaseda...
31.07.2014 Obvestilo delničarjem
Uprava družbe sporoča, da je Nadzornemu svetu družbe predložila v obravnavo revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2013. Revizija je bila opravljena skladno z revizijskimi standardi in izdano je bilo mnenje na revidirane računovodske iz...
Premogovnik Velenje d.d, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas